JAWATANKUASA


PENASIHAT
Prof. Madya Dr. Fatimah Sidi
Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (iDEC)

PENGERUSI PELAKSANA
Encik Rosmi bin Othman
Timbalan Pengarah (Pengurusan Strategik & Sokongan Pengguna)

TIMBALAN PENGERUSI PELAKSANA
Puan Hajah Hamidah binti Meseran
Ketua Bahagian Sokongan Pengguna

SETIAUSAHA
Puan Lailawati Idris

BENDAHARI
Puan Salmawati Abdul Malid

AHLI
Encik Mohd Faizal Daud
Encik Rizal Hj. Razak
Encik Rosrizal bin Md. Zain
Encik Hasidin bin Abdul Rashid
Encik Mohamad Hafiz bin Mohamad Zamri
Encik Muhammad Fadzli bin Ariffin
Puan Hajah Rosliza binti Ibrahim
Encik Mohd Mazlimin bin Omar
Encik Abdul Mohamad bin Omar
Cik Hasmah Abdul Wahab
Puan Hajah Hamimah Baharuddin
Puan Norazlina Zainal Abidin
Encik Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail
Encik Shahril Iskandar Amir
Encik Mohammad Rafizan Ramliy
Dr. Iskandar Ishak (FSKTM)
Encik Mohd Shafree Ahmad
Puan Hashimah Amat Sejani
Encik Syemsul Bahrim Abdul
Encik Saiful Ramadzan Hairani
Cik Fatimah Suria Mohd Shafie
Encik Mohd Rizal Khanafie
Encik Harun Jantrik
Puan Zurayawati Sulaiman
Encik Rostam Abu Bakar
Encik Zahar @ Sabdin Wahab
Encik Azizi Sabron
Puan Hajah Zainab Abdul Rahman
Encik Ahri Sogok
Encik Abdul Wahid Sidek
Cik Wan Rozidayani Wan Mohammad